Etusivu » Nettineuvonta » UKK » Mielenterveys » Mistä tunnistaa alkavan syömishäiriön?

Mistä tunnistaa alkavan syömishäiriön?

Mistä voi hakea apua syömishäiriöön ja miten voi auttaa syömishäiriöstä kärsivää?

Vastaus:
Syömishäiriö on kehon ja mielen sairaus, jonka taustalla on usein psyykkinen pahoinvointi, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä. Käyttäytyminen ja suhtautuminen ruokaan, painoon ja liikuntaan ilmenevät epänormaalina. Lisäksi käsitys omasta itsestä ja kehosta on usein vääristynyt.

Tyypillisimmät syömishäiriöt ovat anoreksia, jossa ruokaa vältellään sekä bulimia, jossa ahmitaan ja oksennetaan. Näiden lisäksi on olemassa muitakin muotoja, jotka voivat olla edellisistä lievempiä tai sekoituksia. Esimerkiksi ortorexia tarkoittaa sitä, että syödään ja eletään äärimmäisen "terveellisesti".

Anoreksian tyypillisiä oireita ovat muun muassa syömiseen liittyvä pakko, ahdistus, pelko ja itseinho, laihtuminen, syömisten tarkkailu ja rajoittaminen, ruokien lajittelu sallittuihin ja kiellettyihin, äärimmäinen kiinnostus esim. ruuanlaittoa kohtaan. Lisäksi anoreksiaan kuuluu usein itsensä kokeminen lihavana ja inhottavana, pakkoliikunta ja unettomuus, hiustenlähtö tai oheneminen, palelu sekä lihasvoiman heikkeneminen. Myös eristäytyminen muista voi olla hälytysmerkki.

Syömishäiriön tunnistaminen on usein vaikeaa, sillä se ei ala yhdessä yössä, vaan usein kehittyy pitkän prosessin myötä. Usein sairastunut haluaa myös salata syömiseen liittyvät ajatukset, jolloin sairaus tulee esille vasta sairauden haitatessa jo normaalia arkea.

Jos on huoli läheisestä, kannattaa asia ottaa puheeksi. Se on välittämistä, vaikka se ei ole helppoa. Keskustelemisen tekee usein myös vaikeaksi se, jos läheinen kieltää asian. Tärkeää on myös kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle, esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle tai äidille. Aikuinen osaa myös kertoa, minne muualle voisi ottaa yhteyttä.

Muista, että yksin ei kannata jäädä asian kanssa. Aina on parempi puuttua ja hakeutua avun piiriin ajoissa, silloin on hyvä mahdollisuus parantua! Lisää tietoa saat myös Nuortenlinkin tietoartikkelista Syömishäiriöt sekä Syömishäiriöliiton nettisivuilta.